Dysfagie - poruchy polykání

Web pro odborníky i pacienty

Centra pro poruchy polykání

Benešov u Prahy

Funkční endoskopické vyšetření polykání, rehabilitace polykání
ORL a chirurgie hlavy a krku
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
Lékaři: prim. MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., MBA, LL.M., MUDr. Alžběta Kubalíková, MUDr. Lucie Brnová
Logoped: PhDr. Šárka Veselá
Foniatr: MUDr. Veronika Vesecká
Objednání: 317 756 360
Ordinační hodiny: úterý 11:00-14:00

Brno

Dysfagiologická ambulance
Klinika otorinolarygologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně
Umístění: budova A, 2. patro
Lékaři: MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D.
Objednání: 543 182 921
Ordinační hodiny: úterý, čtvrtek 13:30-15:00

Poradna pro poruchy polykání
ORL oddělení
Fakultní nemocnice Brno Bohunice
Umístění: pavilon L, 10. patro
Lékaři: MUDr. Marcela Dubová
Kliničtí logopedi: Mgr. Naděžda Lasotová
Objednání: 532 232 429, 532 232 008
Ordinační hodiny: středa 12:00-15:00

České Budějovice

Poradna pro poruchy polykání
Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Umístnění: dolní areál nemocnice, budova E, 1. patro - ambulantní trakt ORL
Lékaři: MUDr. Lucie Koptíková
Kliničtí logopedi: Mgr. Martina Vintrová
Objednání: 387 878 504
Ordinační hodiny: středa 12:30-14:30

Hradec Králové

Poradna pro poruchy polykání
Klinika otorinolarygologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Umístění: budova č. 4, ambulance č. 6
Lékaři: MUDr. Michal Černý, Ph.D., MUDr. Jana Šatanková, MUDr. Lucie Zeinerová
Kliničtí logopedi: Mgr. Denisa Stránská, Mgr. Jarmila Hofmanová, Mgr. Kateřina Hrdinková, Mgr. Markéta Kleinerová
Objednání: 495 833 258
Ordinační hodiny: pondělí 8:30-11:00, úterý 12:00-14:30

Ostrava

Poradna pro poruchy polykání
Klinika otorinolarygologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Ostrava
Umístění: Foniatrická ambulance, poliklinika FN Ostrava, 2. patro
Lékaři: MUDr. Lucia Staníková, Ph.D., MUDr. Jana Schneiderová
Kliničtí logopedi: Mgr. Marie Kaniová, Ph.D.
Objednání: 597 373 275
Ordinační hodiny: čtvrtek 7:30-15:00

Pardubice

Poradna pro poruchy polykání
Klinika otorinolarygologie a chirurgie hlavy a krku
Nemocnice Pardubického kraje a.s., Pardubická nemocnice
Umístnění: přízemí budovy č. 6, vpravo
Lékaři: MUDr. Iva Bártová
Kliničtí logopedi: Mgr. Renáta Coufalová
Objednání: 466 015 306
Ordinační hodiny: úterý 12:30-14:00

Praha

Funkční endoskopické vyšetřování polykání (FEES) + Dysfagiologická poradna
Otorinolaryngologická klinika
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Objednání: online
Ordinační hodiny: úterý 13:00-15:00

Ambulance pro rehabilitaci poruch polykání
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol
Fakultní nemocnice v Motole
Umístění: uzel E, 1. patro
ORL lékaři: MUDr. Lucie Dostálová, MUDr. Michal Votava
Rehabilitační lékař: MUDr. Lenka Mrázková
Klinický logoped: Mgr. Markéta Hrušková
Objednání: tel: 224 434 326
email: lenka.mrazkova@fnmotol.cz, marketa.hruskova@fnmotol.cz, lucie.dostalova2@fnmotol.cz
Ordinační hodiny: čtvrtek 13:00-15:00

Pokud zde nějaké pracoviště chybí, pište prosím na adresu michal.cerny@lfhk.cuni.cz.