Dysfagie - poruchy polykání

Web pro odborníky i pacienty

Kontakt na správce webových stránek

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
tel. +420 495 832 464
E-mail: info@dysfagie.cz
WWW: http://dysfagie.cz