Dysfagie - poruchy polykání

Web pro odborníky i pacienty

9. Světový den polykání

Dne 12.12.2019 proběhne v pořadí 9. světový den polykání (9th World Swallowing Day).

Cílem je zvýšit mezi zdravotnickými pracovníky i mezi veřejností informovanost o normálním polykání a o poruchách polykání, jejich příčinách, možnosti časné diagnostiky, komplikacích a managementu poruch polykání (http://worldswallowingday.org).

Na některých pracovištích tento den proběhne „Den otevřených dveří“, který je určen pro pacienty bez objednání a doporučení se subjektivní poruchou polykání (potíže či bolest při polknutí, kašel při jídle nebo pití, necílené hubnutí atd.).

Nahlášená ORL pracoviště, na nichž se bude konat "Den otevřených dveří":